Müruruzman Cinayetleri

Roman yayınlandığı yıl siyasi polisiye olarak nitelendirildi ve bu alttürde önemli bir boşluğu doldurmaya aday olduğu yazıldı.
12 Eylül darbesinden kısa süre önce yaşanan bir bombalı patlamaya ilişkin yargı süreci 30 yıl sürmüş, nihayetinde sanıkların ifadesinin hiçbir zaman alınamamış olması sebebiyle yargılama zamanaşımına uğramış, dava dosyası rafa kaldırılmıştır. Karar gazetelerde kendine küçük bir yer bulmuş, kimsenin ilgisini çekmemiştir.
Dava dosyasının rafa kaldırılmasından birkaç gün sonra 24 saat içinde üç cinayet işlenmiştir. Bu cinayetlerden biri sebebiyle maktulün karısı Avukat Zeki Bey’in ofisini arar. İsteksiz bir şekilde davayı alan avukat Zeki Bey, dosyayı yürütmesi için bir süredir yanında çalışan genç avukat Mehmet Cemil’i görevlendirir.
Mehmet Cemil cinayetleri soruşturdukça sabırla beklenmiş ve ustaca hayata geçirilmiş bir intikam hikayesi ile karşı karşıya olduğunu anlayacaktır.
Suat Duman’ın Cinayet Mevsimi romanıyla tanıdığımız gönülsüz avukat karakteri Mehmet Cemil’in yolu, bu kez daha çetrefil cinayetlere düşüyor.

Yazar ve Temsil Ettiğimiz Kitapları